Рудольф Гулка. Передмова перекладача (до празького видання 1922 р.) 

    ПЕРЕДМОВА ПЕРЕКЛАДАЧА

Видаємо цю книжку як джерело для пізнання відносин на Підкарпатській Руси. Хоч матеріял до неї зібраний урядником мадярського Міністерства рільництва п. Еґаном більше 20-и років тому, все ж таки порушене в ній питання залишається невирішеним - гострим.

Хто знає Підкарпатську Русь, яка в своїй відсталости консервативна, то мусить признати, що відносини, змальовані Еґаном, не змінилися настільки, щоби і нині не можна їх було вважати справжнім образом теперішности. Від часів перевороту всі наші письменники, котрі писали про Підкарпатську Русь, завсігди покликувались на це джерело. І дійсно, кождий, кого турбувало пізнання тих відносин, міг особисто переконатися в цьому і почути факти, якби витяті з тої книжки.

Досліди Еґана спричинили деяку акцію зі сторони мадярського уряду в напрямі поліпшення матеріального стану люду Підкарпатської Руси, і це є одною з його добрих сторін, коли не беремо під увагу другої сторони цеї акції-мадяризації. Меморандум є в той же час звинуваченням колишніх мадярських урядів, які про цю країну зовсім не дбали, а отже, були причиною матеріяльного та морального упадку. Зі сторони Бгана було висловлено гучне слово у справі охорони бідних людей; через його меморандум тягнеться червоно-кривавою ниткою ряд злочинів. Завдяки злочинам елемент «купчиків», під зглядом торговельним, як і релігійним, чим раз більше набував фунту під ногами і сили, аж вкінці міг продихнути спокійно, бо сіть, якою опутав руський нарід, була вже досить певна. З вільного колись народу став цей народ невільником у повнім того слова значенні. Сьогодні торгівля і промисел є майже виключно в руках жидівських - вони є властителями землі, маєтку - всього. Над слов'янським народом Підкарпатської Руси нависла темнота - марево грізного видіння.

Еґан у своїй книжці підкреслює ту силу жидівського елементу. Ту силу і могучість - не фізичну і моральну, - а злочинно капіталістичну, чуємо і ми всі, яких доля завела до Карпатської Руси по її прилученні до нашої Республіки. Стрічаємося з тими тяжкими відносинами, але стрічаємося також з непорозумінням.

Еґан у своїм творі змалював декуди вповні, декуди межи рядками характеристику руського народу. Лише той міг би брати за зле тому народови, хто не візьме під згляд того, скільки століть встоялися ті наші слов'янські брати проти мадяризації.

Вдяка тим горам, які задержали той похід. Гірший ворог об'явився в елементі жидівськім, який для своїх матеріяльних планів ужив найганебніших засобів - здеморалізував нарід. Призвичаїв його до пиятики, а алкоголь вів за собою і всі дальші ступені упадку. Неграмотний чоловік не відчув того підлого наміру, попав у матню і нізвідки не мав підтримки. Інтелігенція, що вийшла з його рядів, відстала від нього, признаватися до своїх рідних уважала за ганьбу.

В такім стані ми перебрали Підкарпатську Русь; кожного щирого робітника, якому присудила доля працювати на Підкарпатській Руси, мусить заболіти непорозуміння, а в деяких місцях і ненависть люду, підгодовувана потайки в'їдливими наклепами тих, котрі у своєму власному інтересі не можуть бажати, щоби пропали часи, які для них були золотим віком.

Непорозуміння і недовіра мусять бути знищені. Тут виникає питання, як се зробити? З праці Еґана видно, що він не є прихильником радикального рішення, але бажає повільного розвою. Обставини самі диктують той напрям. Все, що мало статися для піднесення матеріяльних відносин (на інші прямо не натякає), вважає повинністю держави. Однак тут знов виступає з укриття мадярська державна думка, ворожа слов'янським народам, яка диктує знищення іншого народного почуття, окрім почуттядержавної мадярської належности. Наша Республіка може до цілей піднесення матеріяльного прилучити і слов'янську любов.

Зміна відносин неможлива без духового підйому; лише тоді піде з ним рука в руку і господарський поступ. Однак та праця може бути виконана лиш протягом десятиліття. Програма та є намічена. Було би бажано, щоби численні дрібні акції в тому напрямі були належно зцентралізовані, бо лише взаємним порозумінням можна планово працювати, а праця буде мати корисний вислід.

Меморандум Еґана вийшов у 1901 р. у Львові як число 21 «Літературно-Наукової Бібліотеки» Отсей переклад є споряджений після цього видання, а також полишено передмову і життєписний начерк Еґана зовсім дослівно, тому що містять у собі цінний матеріял.

Книжку доповнено фотографічним знімком пам'ятника, поставленого у Дравцях коло Ужгорода в тому місці, де загадкова куля повалила Еґана на землю з тим, щоби докінчив життя в Ужгородськім шпиталю. Рівночасно залучуємо напис із того пам'ятника, що є неначе доповненням первісного львівського видання.

Дозвіл на переклад та видання надала нам ласкаво і радо Українсько-руська Видавнича спілка у Львові.

«Ústředni jednota hospodářskýh družstev» (Центральний Союз хліборобських кооперативів) в Празі виданням сеї книжки віддає честь мужови, який перший в Підкарпатській Руси установив програму кооперативну, якою мають бути змінені господарські відносини бідного підкарпатсько-руського люду.

Рудольф ГУЛКА,

В Празі в березні 1922.